Семейството на Мехмет Гюнсюр е с татарски корени. Баща му Теоман е квантов физик, а майка му е преподавателка във ВУЗ. Сестра му Зейнеп е по-голяма от него със седем години. Мехмет ...

Виж цялата биография

Atiye.jpg
Atiye

Erhan Kurtiz

2019
Kanaga

Mardin Tamay

2018