Общи условия

I. Обща информация


1. Сайтът https://tvseriali.bg/ („Сайта/ът“) е собственост на и се управлява от „СолвИТ Ко.“ ЕООД, ЕИК: 206090227, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 112, ет. 2, ап. 1 („СолвИТ Ко.“, „ние“, „нас“), достъпно за контакт чрез contact@tvseriali.bg или формата за контакт в Сайта.

2. Чрез този сайт СолвИТ Ко. предлага на всички, които проявяват интерес към телевизионните сериали, информация под формата на текстове, снимки и видеа, за сюжета, създателите им и актьорите, анонси за предстоящи серии и излъчване на отделни серии, както и програма на телевизионните канали в Република България (общо „Съдържание/то“).

3. Потребители на Сайта са всички лица, които го ползват („Потребител/я/ят/и/те“, „Вие“, „Вас“).

4. Чрез Сайта на Потребителите се предоставят следните услуги („Услуги/те“):

а) достъп до Съдържанието му;

б) споделяне на Съдържание в социалните мрежи чрез специални бутони;

в) пренасочване чрез специални бутони към профилите в социалните мрежи на личности от Сайта ни;

г) търсене на информация в Съдържанието по азбучен ред или ключови думи и период;

д) създаване и управление на потребителски профил чрез регистрация в Сайта, даваща достъп до допълнителни Услуги за регистрирани Потребители;

е) публикуване на коментари – само за регистрирани Потребители;

ж) даване на оценка на сериали или личности – само за регистрирани Потребители;

з) избор на любими сериали или личности – само за регистрирани Потребители.

5. СолвИТ Ко. си запазва правото да променя Съдържанието, Услугите и функционалностите на Сайта едностранно, по всяко време, по своя преценка, без предупреждение и без да носи отговорност за това пред Потребителите или което и да е трето лице.


II. Действие на Общите условия и свързаните политики


6. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между СолвИТ Ко. и всеки един от Потребителите на Сайта – регистрирани и нерегистрирани. Те представляват договор между нас и Потребителите ни, имат обвързващ характер и установяват правилата за ползване на Сайта, всяка част от неговото Съдържание и Услуги.

7. Уважаваме правото Ви на защита на личните данни и се стремим да прилагаме подходящи организационни и технически мерки, за да го гарантираме. Повече информация за различните аспекти на обработване на личните Ви данни от нас по повод този Сайт и за правата, които имате във връзка с тях, се съдържа в нашата Политика за поверителност , включена в тези Общи условия чрез изрично препращане.

8. Сайтът ни използва бисквитки, които ни помагат да подобрим Вашето преживяване, когато го посещавате, да Ви предоставим предвидените в него функционалности и да разберем как той се използва от Потребителите си и кои негови страници са най-популярни сред тях. Повече информация за бисквитките се съдържа в нашата Политика за бисквитките , включена в тези Общи условия чрез изрично препращане.

9. Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките , прилагани от Солвит Ко. за този Сайт, са неразделна част от настоящите Общи условия.

10. Преглеждайки Сайта или приемайки тези Общи условия (например, чрез отметка в специално предвидените за това полета в различни форми на Сайта), Вие признавате и декларирате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласни да бъдете обвързани от тях и документите, съставляващи неразделна част от тях и включени тук чрез изрично препращане, и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на техните клаузи, както и на всички разпоредби от приложимото действащо законодателство в Република България. За избягване на съмнение, ако използвате която и да е част от Сайта, Съдържанието или Услугите му или ако кликнете в определеното за това поле, за да се съгласите с тези Общи условия, в случаите, когато Ви ги предоставяме в потребителски интерфейс на Сайта, ние приемаме това като съгласие от Ваша страна с техните клаузи, включително с клаузите на свързаните с тях документи.

11. При промяна в Общите условия или който и да е от свързаните с тях документи ще Ви информираме своевременно за това по подходящ начин и ще публикуваме актуализираната версия на Сайта, като посочим и датата, от която е в сила. Ако продължите да използвате Сайта след такава промяна или отметнете в специално предвидено за целта поле, че сте съгласни с изменените Общи условия, това означава, че Вие приемате да бъдете обвързани от тях и свързаните с тях документи.

12. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от тези Общи условия и свързаните с тях документи, както и да спазвате всички приложими закони, молим не ползвайте Сайта.


III. Потребители, регистрация и потребителски профили


13. Сайтът ни не е предназначен за лица под 14-годишна възраст. С ползването  на която и да е негова част, Вие декларирате и гарантирате, че сте над тази възраст и сте напълно способни да разберете настоящите Общи условия и свързаните с тях документи, да бъдете обвързани от тях и да ги спазвате.

14. Не събираме целенасочено и с наше знание лични данни на лица под 14-годишна възраст, нито позволяваме създаването на профили от тях. Ако сте под тази възраст, молим да не използвате Сайта и да не си създавате профил в него.

15. Ако установим, че в Сайта ни е създаден профил от лице под 14-годишна възраст, ще изтрием този профил.

16. Ако смятате, че Сайтът се ползва от лице под 14-годишна възраст, молим да ни информирате за това чрез формата за контакт в него или на contact@tvseriali.bg.

17. Нерегистрирани Потребители са всички Потребители, които не са се регистрирали в Сайта. Те имат достъп до и могат да разглеждат цялото Съдържание на Сайта, както и да ползват Услугите, описани в т. 4 по-горе, за които не е посочено изрично, че се ползват само от регистрирани Потребители.

18. Регистрирани Потребители са всички Потребители, които са се регистрирали в Сайта и са създали свой потребителски профил в него. Регистрирани Потребители са и тези, които влизат в него с профила си във Facebook или Google.

19. Регистрираните Потребители имат достъп до всички Услуги на Сайта, описани в т. 4 по-горе.

20. Бутонът „Влизане“ в началната страница на Сайта води към версията на Сайта за регистрирани Потребители.

21. Регистрацията в Сайта се осъществява чрез няколко кратки и лесни стъпки, като процесът е организиран така, че Потребителите да получават ясна информация какво и как трябва да направят.

22. Бутонът „Регистрация“ в началната страница на Сайта води към специална форма, в която като нов Потребител ще Ви помолим да въведете избрани от Вас e-mail адрес и парола – след активиране на профила Ви чрез тях ще осъществявате достъп до версията на Сайта за регистрирани Потребители. Паролата Ви трябва да се състои най-малко от 8 символа. Препоръчваме Ви да съдържа главни и малки букви, цифри и знаци и да не я споделяте с никого.

23. Процесът по регистрация не може да продължи, без да отметнете, че сте съгласни с Общите условия на Сайта в специално предвиденото за това поле. С тях можете да се запознаете чрез линка в самата форма за регистрация или предварително, като последвате линка към тях във футъра на Сайта (най-долната част на всяка страница от Сайта), където има линкове и към Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

24. След като сте попълнили данните си във формата за регистрация и сте отметнали, че сте съгласни с Общите условия на Сайта, натиснете бутона „Регистрация“ в долната част на формата. На посочения от Вас във формата e-mail адрес ще Ви изпратим имейл за активиране на профила Ви.

25. След като натиснете бутона „Активиране“ в изпратения Ви от нас имейл, профилът Ви в Сайта вече става активен и можете да влезете във версията на Сайта за регистрирани Потребители. От падащото меню „Профил“ в началната страница на версията на Сайта за регистрирани Потребители изберете подменю „Моят профил“, за да завършите профила си.

26. Въвеждането на потребителско име в профила Ви е задължително. Това е името, под което ще се показват Вашите коментари в Сайта. По Ваше желание можете да си качите и профилна снимка, която също ще се показва до коментарите Ви. Потребителското име и снимката Ви ще бъдат видими за останалите Потребители на Сайта. Препоръчваме да не използвате истинските си имена и снимка.

27. Можете да променяте e-mail адреса, потребителското си име, снимката и паролата си за достъп, когато пожелаете. Всички промени в профила Ви се запазват, след като натиснете бутона „Запис“.

28. Можете да ползвате функционалностите за регистрирани Потребители в сайта и като влезете в него чрез профила си във Facebook или Google чрез формата за вход, до която води бутонът „Влизане“ в началната страница на Сайта. Възможно е да не можете да използвате тази функционалност, ако сте блокирали изскачащите прозорци (pop-up windows) за нашия Сайт. Затова първо се уверете, че те са разрешени.

29. След като натиснете бутона за влизане в Сайта с профил от Facebook или Google, ще Ви приканим да отметнете в специално предвидено за целта поле, че сте съгласни с Общите условия на Сайта. Линк към тях се съдържа във формата с полето за предоставяне на съгласието, както и във футъра на Сайта (най-долната част на всяка страница от Сайта). Отметката е задължителна, за да продължите нататък като регистрирани Потребители.

30. Потребителите, влезли във версията на Сайта за регистирани Потребители чрез профила си във Facebook или Google, имат възможност да управляват профила си при нас така, както и Потребителите, регистрирали се в Сайта ни с e-mail адрес.


IV. Допустима употреба и отговорност


31. Потребителите имат право да ползват Сайта само за лична употреба без комерсиални цели. Без изричното съгласие на СолвИТ Ко. те нямат право да го ползват за други цели.

32. Съдържанието и Услугите на Сайта се предоставят от нас „каквито са“. Те не могат да бъдат сваляни, копирани, възпроизвеждани, разпространявани, предавани, излъчвани, продавани, отдавани под лиценз или използвани по какъвто и да било друг начин за каквито и да е било други цели, различни от приетите за допустими съгласно настоящите Общи условия, без предварителното писмено съгласие на СолвИТ Ко.

33. Стремим се да прилагаме подходящи мерки, за да гарантираме сигурността на Вашия профил при нас. Само Вие можете да оторизирате трети лица да го използват. Вие носите пълна отговорност за опазването на Вашите данни за влизане в Сайта ни като регистрирани Потребители, както и за всички действия, които се извършват чрез него от Вас или от трето лице. Длъжни сте незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано от Вас използване на Вашия профил или всяко друго нарушение, свързано с него. Препоръчваме Ви да излизате от профила си, след като приключите сърфирането в Сайта ни чрез него. Вие се задължавате да платите всички разходи, направени от Вас, както и тези, направени от трети лица, използвали Вашия профил, ако такива са възникнали, както и да обезщетите всички вреди, причинени в резултат на такава употреба. Ние не носим отговорност за това.

34. СолвИТ Ко. няма задължение да осигурява на Потребителите на Сайта устройства за достъп до него, Съдържанието и Услугите му, нито каквото и да било друго оборудване, достъп до интернет или свързаност за пренос на информационни пакети между Сайта и Потребителите, необходими за осъществяване на достъпа до Сайта. СолвИТ Ко. не носи отговорност, ако Потребителят не може да достъпи Сайта или да ползва Услугите му, както и за заплащане на дължимите от Потребителя възнаграждения на доставчиците на услуги по достъп и пренос.

35. Потребителите носят пълната отговорност за своето поведение по време на ползването на Сайта, включително за коментарите, които публикуват в него. СолвИТ Ко. Е освободено от отговорност за това.

36. Потребителите са длъжни при използването на Сайта да не нарушават правата на СолвИТ Ко. и на каквито и да било трети лица.

37. Потребителите са длъжни да не публикуват на Сайта съдържание, което е неприемливо, незаконно или забранено, както и да не извършват дейност, която е незаконна или забранена.

38. Потребителите са длъжни при използването на Сайта и Услугите, включително при писане на коментари в него:

а) да спазват приложимото действащо законодателство, настоящите Общи условия и свързаните с тях политики, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) да не нарушават и да зачитат основните права и свободи на гражданите и правата на човека съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите актове на правото на Европейския съюз и международното право;

в) да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, война или терористични действия, включително да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология;

г) да не накърняват доброто име, честта или достойнството на другиго, да не разкриват позорящи го обстоятелства, да не му приписват престъпления и да не го клеветят или обиждат;

д) да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и други;

е) да не се представят за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които нямат право да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора;

ж) да не претоварват Сайта с фиктивни заявки, да не нарушават нормалното ползване на Сайта от другите потребители и да не пречат по какъвто и да било друг начин на функционирането на Сайта и предоставянето на Услугите в него;

з) да не зареждат, изпращат, предават, разпространяват или използват по какъвто и да било начин и да не правят достояние на трети лица чрез Сайта или при употребата му софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи вируси или друг зловреден софтуер, механизми за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, включително имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;

и) да не извършват каквито и да било други злоумишлени действия, в това число действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hacking), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, изпращане на верижни писма, пирамидални схеми или извършване на каквото и да било друго, което може да се квалифицира като непозволено увреждане, престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

39. Освен изброеното в предходната клауза, при ползване на Сайта и Услугите, Потребителите нямат право да публикуват или да правят достояние на трети лица по какъвто и да било начин (включително чрез електронна препратка/линк) изображения и текстове, включително коментари, истории, мнения и препоръки, или други материали, които:

а) нарушават права на човека и основните свободи съгласно Конституцията и законите на Република България, правото на Европейския съюз или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

б) съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, приканване към извършване на престъпление или нарушение на обществения ред, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и други подобни;

в) съдържат нецензурни и/или обидни и/или клеветнически текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или каквито и да било други признаци;

г) имат порнографско или открито сексуално съдържание;

д) стимулират употребата на наркотици и други упойващи вещества, злоупотребата с алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;

е) застрашават физическото, умственото или моралното развитие на малолетни и непълнолетни;

ж) имат рекламна или промоционална цел, освен след получено предварително писмено съгласие от страна на СолвИТ Ко.;

з) представляват търговска или служебна тайна, класифицирана информация, лични данни или друга конфиденциална информация;

и) са обект на правото на интелектуална собственост на трети лица;

й) нарушават каквито и да било други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

40. СолвИТ Ко. ЕООД си запазва правото да разследва и предприема подходящи правни и/или фактически действия срещу всеки, който по преценка на СолвИТ Ко. нарушава правилата на Сайта или приложимото законодателство. В такива случаи СолвИТ Ко. ЕООД  има право да изтрива коментари на потребител, да блокира достъпа на потребител до писането на коментари и/или даването на оценки, да блокира достъпа до потребителския профил и Услугите на Сайта за регистрирани Потребители, както и да изтрие профила на нарушителя.

41. СолвИТ Ко. има право да се обърне към компетентните разследващи и правоприлагащи органи в Република България, в случай че действията на Потребител нарушават законодателството.

42. СолвИТ Ко. не носи отговорност за нарушаването от страна на Потребителите на правилата, установени в тези Общи условия, както и за каквито и да било вреди, произтекли от неспазването от Потребителите на Общите условия, свързаните с тях политики и приложимото законодателство, включително на правилата относно коментарите и допустимата употреба на Сайта.

43. СолвИТ Ко. не носи отговорност за грешки, пропуски, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или повреда на комуникационната линия, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп или промяна на каквото и да било комуникационно оборудване на Потребителя, нито за проблеми или технически неизправности на телефонна или интернет мрежа или линии, компютърни системи и техника, сървъри или доставчици на услуги, софтуер, имейл или плейъри поради технически проблеми или задръствания в трафика в интернет или в която и да е от Услугите, включително за всякакви вреди, причинени на Потребителите или на устройството на което и да е лице в резултат на изтегляне на Съдържание от Сайта ни.

44. СолвИТ Ко. не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от грешки, неточности или пропуски в Съдържанието; телесни наранявания, емоционални разстройства или материални щети от какъвто и да е характер, произтичащи от достъпа на Потребителите до и използването на Сайта и/или Услугите; прекъсване или прекратяване на достъпа до или от Сайта и/или Услугите; всякакви грешки, вируси, троянски коне, зловреден софтуер или други подобни, които могат да бъдат предавани до или през Сайта и/или Услугите от трета страна, както за загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на каквото и да е съдържание, публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин чрез Сайта и/или Услугите.

45. СолвИТ Ко. не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Сайт от страна на Потребителите.

46. СолвИТ Ко. има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, както и платени обезщетения на трети лица, настъпили вследствие на нарушаване на тези Общи условия и свързаните с тях политики от Потребителите, на нерегламентирана употреба на Сайта и/или Услугите от тях или на каквото и да било съдържание от Потребителите.


V. Интелектуална собственост


47. Съдържанието на Сайта, включително, но не само всички текстове, интервюта, преводи, плакати, илюстрации, фотографии, графични и други изображения, видеа, търговски марки, лога, музика и всякакви други обекти на авторското право и интелектуалната собственост, принадлежат на СолвИТ Ко., предоставени са му от титуляра на правата или са придобити от публични източници за свободно ползване или разпространение на обекти на интелектуалната собственост и в частност на авторското право.

48. Потребителите и всички други лица са длъжни да не копират, променят, възпроизвеждат, разпространяват, излъчват, предават, продават, отдават под лиценз или прехвърлят по какъвто и да било начин Съдържание от Сайта чрез каквито и да било действия, освен изрично позволените от СолвИТ Ко. според тези Общи условия (например при използване на вградените под публикациите в Сайта бутони за споделяне в социалните мрежи) или според дадено от него предварително писмено съгласие.

49. Всеки неоторизиран опит за промяна на която и да е част от Съдържанието, за нарушаване или заобикаляне на каквито и да е функции за защитата му или за използване на Сайта и/или Услугите или която и да е част от Съдържанието за каквато и да е цел, освен определената в тези Общи условия, е строго забранено и може да доведе до блокиране на достъпа на нарушителя до Сайта, Услугите или Съдържанието или до изтриване на профила му в Сайта. Подобно неразрешено използване може също да предтавлява нарушение на приложимите закони, включително законите в областта на авторското право и търговските марки и да доведе до санкция по административен или наказателен ред, както и до ангажиране на отговорността за вреди на нарушителя от страна на СолвИТ Ко. или носителя на правата.

50. СолвИТ Ко. не носи отговорност за нарушения на законодателството в областта на интелектуалната собственост, осъществени от неговите Потребители.

51. В случай че Потребителят желае да ползва която и да било част от Съдържанието на Сайта за цели, различни от указаните в настоящите Общи условия, той може да се свърже с нас чрез формата за контакт в Сайта или чрез contact@tvseriali.bg. Наред с това, когато цитирате наши публикации след получено съгласие от наша страна, молим да ги цитирате дословно, без да ги променяте, и споменавайте източника им. Имате право да препращате чрез линкове към публикации от Сайта, като и в този случай молим да споменавате източника им.

52. Ценим интелектуалния труд на всички лица, не толерираме и се стремим да не допускаме нарушение на техните права. Ако смятате, че някакви материали, достъпни на или от Сайта, са използвани по начин, който представлява нарушаване на авторски права, или че която и да е част от Съдържанието или коментарите на Потребителите нарушава такива права, молим да ни информирате за това чрез формата за контакт на Сайта или на contact@tvseriali.bg, за да предприемем незабавно адекватни действия.


VI. Препратки към други сайтове


53. Нашият Сайт може да съдържа линкове към други сайтове – собственост на трети лица. Предоставяме Ви тези линкове само за Ваше удобство, без това да означава, че ние гарантираме за тези сайтове. От момента, в който използвате някой от тях, Вие ставате обект на политиките и правилата на собственика на съответния сайт. Нашите правила и политики не се прилагат към тях.

54. Ние нямаме задължение да осъществяваме мониторинг, оценка и контрол върху чуждите сайтове, съдържание, продукти и услуги и не поемаме гаранции за тях или тяхната достоверност, точност, надежност или законност.

55. Преди да използвате сайта на което и да е трето лице, Ви препоръчваме да се запознаете с неговите общи условия, правила и политики.

56. СолвИТ Ко. не носи отговорност за сайтове, съдържание, продукти, услуги, действия, политики или практики на трети лица, независимо дали този Сайт препраща към тях.


VII. Приложим закон, решаване на спорове и контрол


57. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

58. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия или свързаните с тях политики бъде обявена за недействителна, останалите им клаузи остават в сила и продължават да действат в отношенията между нас и Потребителите на Сайта.

59. Всички спорове между нас и Потребителите на Сайта ще се решават доброволно чрез преговори и взаимно зачитане на правата и интересите на всяка страна, а при непостигане на съгласие спорът може да бъде отнесен до съответния компетентен орган или съд.

60. Контрол върху дейността ни във връзка с този Сайт осъществяват Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите, чиито актуални данни за контакт са достъпни на техните официални интернет страници, а именно https://www.cpdp.bg/ и https://kzp.bg/.


Последна актуализация: 25.05.2020

Влизане

Забравена парола

Нов потребител

Ще получиш e-mail с линк за активиране на потребителския профил.